شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به عنوان پیمانکار سیویل در فاز 9 و 10 پالایشگاه پارس جنوبی